BUSINESS CLASS

СВЕТЪТ НА УСПЕХА / THE WORLD OF SUCCESS

Бутиково издание за успеха, влиятелните личности, модерният начин на живот и свободното време, което е насочено към платежоспособните мъже и жени от градски тип – с добър вкус, успешна професионална реализация и отворени към света.

Повече

Covers

Lenovo.bg

Awards

Business Class Awards са създадени, за да почетат и да генерират общественото и медийно признание за постиженията и положителния принос на заслужилите компании и техни лидери!

Повече

Premium editions