Николай Хаджидончев:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА TEVA BULGARIA

ЕДИН РЪКОВОДИТЕЛ Е ТОЛКОВА УСПЕШЕН, КОЛКОТО УСПЕШЕН Е ЕКИПА, С КОЙТО РАБОТИ

Фотограф: Дилян Марков  /  Грим: Лора Славова / White Place Studio

 

Г-н Хаджидончев, честита награда „Бизнес лидер Фармацевтична индустрия 2020“. „Актавис“ и „Тева“ са едни най-големите компании във фармацевтиката не само у нас, но и по света. Как се стигна до решението Актавис да приеме бранда Тева?  

Това решение беше логична стъпка след придобиването на Актавис от страна на Тева през 2016 г. Съвсем съзнателно до сега процесът по ребрандиране не беше осъществен, защото той трябваше да се планира много внимателно, дългосрочно, с внимание към всеки детайл.  Преминаването от един бранд към друг не означава само да сменим едното име с другото. Това е процес, който най-напред следва да бъде подготвен и осъществен в рамките на организацията, чрез активна комуникация към служителите ни. Те трябва да осъзнаят необходимостта и целта на тази промяна и какви са ползите от нея. На следващо място, със същата прецизност и фокус следваше да се подготви външната комуникация на тази промяна. В нашия случай, Актавис е една от най-известните и познаваеми търговски марки сред производителите на медикаменти в България. Ето защо преименуването от Актавис на Тева трябваше да бъде подготвено изключително добре, комуникирано с точни и ясни послания  така, че да постигнем максимално добра информираност за този процес. С други думи, това, което стартирахме като подготовка през 2018 г. започна да се реализира през 2020 г.  и ще продължи през цялата 2021 г.

Как ще протече ребрандирането от Актавис към Тева?

Процесът започна с вътрешна комуникация, в която представихме на нашите служители стратегията и планът на действие. От изключително значение е всеки един служител на компанията, без значение дали е зает в производството, в търговската част или глобалните функции, базирани в България, да бъде запознат със стъпките, през които ще преминем. Практически започнахме с промяна във вътрешното оформление на заводите и централния ни офис в София, отразяващо бранда и визията на Тева. От началото на 2021 г. всички материали на компанията вече ще бъдат с бранда Тева, външното оформление на централния офис в София и заводите ни в Дупница и Троян ще бъдат с логото на Тева. Важно е да отбележа, че името на търговското подразделение в България ще бъде сменено след края на 2020 г. – от Актавис ЕАД то вече ще бъде Тева Фарма ЕАД. Важно е да подчертая, че основната цел на ребрандинга в България е да обедини стойността и познаваемостта на името Актавис с огромния глобален мащаб на Тева по света. Промяната трябва да обедини силните страни на двата бранда в едно и Тева в България да утвърди своето лидерско място като водещ производител в България. Ясно съзнаваме, че Тева не е достатъчно добре позната като компания и история, ето защо една от целите ни за 2021 г. е да разкажем нейния настоящ мащаб, потенциал и история. Създадена през 1901 г. в Йерусалим, през 2021 г. Тева ще отбележи своя 120-годишен юбилей.

Вашата кариера във фармацевтичната индустрия започва преди 18 години. През какви стъпки преминахте и как се промени бизнеса през годините?

Кариерата ми започна с позицията Изпълнителен директор на Хофман Ла Рош в България. Това, което в последствие се случи е, че от една водеща иновативна компания преминах към водещия генеричен производител в България-Актавис. Като цяло, мога да кажа, че подобна промяна е полезна, защото за мен индустрията в дългосрочен аспект все по-малко ще се разграничава на иновативна и генерична. Вярвам, че основна задача на фармацевтичната индустрия ще бъде да е в максимална полза на пациента  и в този смисъл двата вида индустрии ще са в симбиоза. Не може да има иновации без силна генерична фармацевтична индустрия, която да намалява като цяло разходите за традиционните лечения. Именно намаляването на разходите ще доведе до освобождаване на финансови ресурси, които да бъдат инвестирани в нови разработки. Считам, че вече няма значима разлика между иновативна и генерична фармацевтична индустрия и Тева е прекрасен пример за това. Тева е пример за симбиоза между иновация и генерика. Тева е водещ глобален генеричен производител, който в своето продуктово портфолио има и няколко много успешни иновативни продукти, а иновативната част на компанията продължава да се развива. Не пропускам да спомена, че Тева усилено инвестира в разработката и производството и на биоподобни фармацевтични продукти.

Връщайки се към стъпките, през които преминах в своята кариера, мога да кажа, че научих много уроци от всяка една от компаниите, които съм ръководил. Най-важното за мен е, че съм имал възможност да работя с прекрасни специалисти, а сега в Тева в България продължавам да работя с едни от най-добрите професионалисти в индустрията.

„Тева“ е най-големият работодател във фармацевтичната индустрия в България. Трудно ли се организира добър екип?

Считам, че това е една от най-трудните и предизвикателни задачи във всеки бизнес, не само във фармацевтичния. Аз по-скоро бих обърнал особено внимание на ръководните екипи, а не на човека, който ги ръководи, в качеството си на лидер.

Винаги съм акцентирал върху ръководните екипи, защото те се развиват заедно, еволюират заедно, обогатяват се и съответно намират начин да привлекат и други успешни хора, когато самите те са успешни. Винаги съм казвал, че един ръководител е толкова успешен, колкото успешен е екипа, с който работи. Ето защо, за мен е важно  да се говори за лидерския екип, а не само за лидера. Вярвам, че ролята на лидера е да даде възможност на хората, с които работи, да се справят с предизвикателствата и да успяват да надхвърлят възможностите си. А от това колко хората са успешни и успешно работят заедно, лидерът получава кредит за изпълнението.

С какво привличате младите специалисти и какви възможности предлага компанията?

И след интеграцията на Тева и Актавис , ние оставаме водещ работодател във фармацевтичната индустрия в България. Като голяма компания, предлагаме голям спектър от възможности за работа – както в производствените ни мощности, така и в търговската компания и  глобални функции, базирани в България с малко по-различно поле за действие. Тева в България дава възможност на амбициозни, знаещи хора да се присъединят към нас и да станат част от една утвърдена, голяма структура с много възможности. Нещо повече- присъединявайки се към Тева в България, нашите потенциални нови колеги имат възможност да станат и част от глобален екип, защото в България са базирани много такива, обслужвайки Тева в целия свят. Това е своеобразна възможност за развитие – започвайки в Тева в България да се намери  реализация в рамките на глобалната компания и да стане част от глобален екип, базиран в България. Не са много компаниите в България, които предлагат такава уникална възможност и Тева е една от тях.

Най-голямото предизвикателство за целия свят е Covid-19. Каква е ролята на лидера – какви послания очакват от него колегите, служителите, обществото?

Първата и най-важна задача на ръководния екип на една компания е да внесе спокойствие и разум. След това екипът трябва да изпълни всички необходими мерки, за да се гарантират безопасността на служителите от една страна и непрекъсваемостта на работата от друга страна. Защото двете вървят ръка за ръка. В тази сериозна и сложна ситуация, моята оценка е, че Тева в България се справя отлично. Предизвикателството пред нас е огромно, защото имаме близо 2000 служители в България. Част от тях са заети в производството, друга част осъществяват контакт с медицински специалисти, фармацевти, трета част от служителите ни работят в офисна среда. За тази богата палитра от хора трябваше да гарантираме безопасна работна среда, доколкото е възможно, спазване на строги правила по отношение на дезинфекция, дистанция и там, където е възможно, да се работи дистанционно. В Тева в България направихме всичко това, отговорно, с грижа за служителя и с гаранция, че работния процес най-вече на заводите няма да прекъсне, защото това ще гарантира непрекъсваемост на наличието на медикаменти за пациентите. За мен, по този начин ние затвърдихме връзката между корпоративния бранд Тева, компанията и служителите.

В качеството си на визионер, какви според Вас са предизвикателствата пред индустрията, а и вашите лични?

Считам, че в настоящия момент едно от големите предизвикателства е да се гарантира непрекъсваемост на производството и достъпа до качествени медикаменти за българските пациенти в условията, които пандемията причини като ефект и размер на обществата в глобален аспект. В по-дългосрочен аспект, за мен едно от предизвикателствата ще бъде да се постигне симбиоза между иновативната и генерична фармацевтична индустрия. Ние трябва да гарантираме достъп на пациентите до адекватно лечение, било то с добре установени, доказани генерични медикаменти или с иновации, преминали през успешни тестове и бидейки единствената възможност за определени заболявания И между тези две индустрии трябва да има баланс.  Считам, че дългосрочно все по-малко ще говорим за Биг Фарма-иновации и генерика. Все повече ще гледаме към една индустрия, изцяло обърната към пациента и задоволяваща всички негови здравни нужди.

Именно  в името на пациента, Европейската комисия взе решение за производството на активни субстанции за медикаменти в рамките на Европейския съюз. Това е урок, който фармацевтичната индустрия научи от COVID. Това е урок, който ще помогне в рамките на ЕС да имаме гарантирана непрекъсваемост на процесите и те да не зависят географски от други производители. Този процес е сложен, ще отнеме няколко години, но си заслужава, защото генеричната и биоподобната индустрия са от ключово значение в Европейския съюз и България. Подчертавам значението на генеричното фармацевтично производство в България, защото близо 10 % от заетите в генерично фармацевтично производство в Европа са в България.

Що се отнася до моите лични предизвикателства, за мен винаги е било важно и повод за най-голямо удовлетворение, да се радвам на успехите на хората, с които съм работил или работя в момента. Бих искал от тук-нататък да имам възможността да споделя това, с което съм се сблъсквал и преодолявал през годините  и да помагам на млади колеги  в тяхното развитие. Считам, че би било много егоистично да не споделя всичко, което зная и мога или да не предпазя от грешки, през които така или иначе съм минал. Разбира се, някои от грешките човек сам трябва да преживее, за да се научи, но има други, които би могъл да си спести, стига заедно с някои да извърви правилния път. Паралелно с това продължавам да се уча, защото за мен процесът по учене и развитие може би спира с физическия край на отделния индивид.

Виждате ли се като ментор?

Да, определено това е едно от нещата, което бих искал да правя в бъдеще. Преминал съм през много предизвикателства не само в рамките на фармацевтичния бизнес. Моята кариера започна непосредствено след промените в България и Източна Европа и трябваше да се сблъскам с много неща и да се науча много бързо. Сега, когато аз и хора на моята възраст имаме опита и мъдростта да осъзнаем поуките от годините назад, трябва да ги споделим с по-младите хора. Да им помогнем да стигнат по-далече от мястото, в което са сега и да имат знанията, опита и помощта да надграждат.

Има ли специални моменти във вашата кариера, които най-осезаемо са ви повлияли?

Най-голямото предизвикателство, с което съм се сблъсквал, е интеграцията между Тева и Актавис. Това наистина е един уникален процес по отношение на мащаб и специфика В същото време, тази интеграция е и уникална възможност да се уча и надграждам, защото всяко предизвикателство, породено от криза, е голям учител. Наистина, обединението между Актавис и Тева в рамките на България е най-голямото мое предизвикателство до момента, защото то беше най-комплексното и трудно в рамките на глобалното обединение между двете компании. Едва ли има друг пазар в Тева, който да е свързан с толкова много комплексни и трудни решения, свързани с тази интеграция.  Фактът, че успяхме да се справим успешно след всичко, през което преминахме, от една страна е много ценен опит, от друга страна е изключително удовлетворение и истински безценни уроци, които да използваме в бъдеще.

Кой е най-ценния урок, който научихте от сложните процеси по сливане между Актавис и Тева?

Когато става въпрос за подобно комплексно обединение, най-важното, което трябва да се гарантира в процеса на формиране на нов екип от два вече съществуващи,  е какъв шанс се дава на хората, за да намерят своята реализация и в обединената компания. Трябва да бъдат оценени и да им се даде възможност най-вече на база с какво те ще допринесат за новия екип, а не колко години са в компанията. За мен при формиране на нов екип следва да заложиш както на опита, така и на потенциала и желанието за бъдещото развитие на служителите.

Какво е успехът за Вас?

Успехът за мен е базиран на успехите и постиженията на хората, с които работя.  Няма нищо друго в професионалния ми живот, което да ми носи повече удовлетворение от това да се радвам на успехите и постиженията на колегите, с които съм работил или с които към момента работя.

Как съчетавате Вашите любими хобита пътешествията и фотографията и намирате ли ви време за тях?

В настоящия момент трудно намирам време, но не спирам да планирам и мечтая.  Пътешествията и фотографията за мен се допълват, защото ме зареждат с енергия и развиват въображението ми.  За мен, едно от нещата, което е много важно в бизнеса е да имаш богато въображение. То дава възможност да се глед  малко по-напред във времето и събитията. Що се отнася до подводните ми приключения, от тях успявам да извлека  уникална наслада за сетивата и развиване на въображението ми. Всички тези чувства и емоции споделям със семейството ми и с хората, с които работя, защото това е своеобразна възможност те да се докоснат до нещо, което по принцип  е ограничено. Не всеки има възможност да се докосне до тази красота, ето защо тя заслужава да бъде споделена. Като обобщение-енергията, въображението, с които тези мои лични преживявания ме зареждат, ми помагат да продължавам да имам сили- за още работа и още време за моите хобита. За мен те са свързани.  Радвам се, че открих фотографията, защото тя наистина e моето вдъхновение.

Кой е Николай Хаджидончев?

Ники Хаджидончев е дядо на Ника Хаджидончева.

 

Nikolay Hadjidontchev:

GENERAL MANAGER OF TEVA BULGARIA

A MANAGER IS AS SUCCESSFUL AS THE TEAM HE WORKS WITH

Mr. Hadjidontchev, congratulations for the Business Leader Pharmaceutical Industry 2020 Award. Actavis and Teva are among the biggest pharmaceutical companies not only in Bulgaria but also in the world. How does it come to the decision for Actavis to adopt the Teva brand?

This decision was a logical step after Actavis was acquired by Teva in 2016. Quite willfully until now the rebranding process has not been carried out because it had to be planned very carefully, in the long run, by paying attention to each detail. Transitioning from one brand to another does not mean merely changing one name by the other. This is a process that first and foremost should be prepared and implemented within the organization via active communication with our employees. They should realize the need and the purpose of that change and what benefits it brings. Next, the external communication of that change had to be prepared with the same precision and focus. In our case, Actavis is one of the most popular and recognizable trademarks among the medication producers in Bulgaria. Thus, the Actavis’s renaming to Teva had to be prepared exceptionally well, to be communicated by means of precise and clear messages so that we can achieve the best awareness of that process possible. To put it otherwise, what we started in terms of preparation in 2018 started to get implemented in 2020 and will continue during the entire 2021 г.

 How will the rebranding of Actavis into Teva take place?

The process started by internal communication as we presented the strategy and the action plan to our employees. It is extremely important that each employee of the company, no matter whether (s)he is engaged in manufacturing, trade or global functions based in Bulgaria, should be aware of the steps we are going to pass through. In practice, we started by changing the internal layout of the factories and our headquarters in Sofia reflecting Teva’s brand and vision. From the beginning of 2021 all company materials will bear the Teva brand, the internal layout of our headquarters in Sofia and our factories in Dupnitsa and Troyan will be Teva-branded. It is important to note that the name of the trade division in Bulgaria has already been changed: from Actavis EAD[1] it became Teva Pharma EAD.For me it is important to emphasize that the main purpose of the rebranding in Bulgaria is to unite Actavis’s value and brand recognition with Teva’s huge global scale around the world. The change should bring together the strengths of the two brands into one and Teva should affirm its leadership in Bulgaria as a leading manufacturer in Bulgaria. We clearly realize that Teva is not sufficiently well-known as a company and history and this is the reason why one of our objectives for the year 2021 is to tell about its present-day scale, potential and background. Established in 1901 in Jerusalem, in 2021 Teva will celebrate its 120th anniversary.

 Your career in the pharmaceutical industry started 18 years ago. What steps have you passed through and how has the business changed over the years?

My career started at the position of Executive Director of Hoffmann La Roche in Bulgaria. What happened thereafter is that I transferred from a leading innovative company to the leading generic manufacturer in Bulgaria. i.e. Actavis. As a whole I can say that such a change is useful because for me in the long run the industry will be less and less divided into innovative and generic. I believe that the main task of the pharmaceutical industry is to be as beneficial to patents as possible and in this sense the two types of industry will be in a state of symbiosis. There can be no innovation without a strong generic pharmaceutical industry that brings down the costs for traditional treatments as a whole. It is precisely the cost cutting that will lead to a release of financial resources to be invested in new developments. I think that now there is no meaningful difference between innovative and generic pharmaceutical industry and Teva is a wonderful example of that. Teva is an example of a symbiosis of innovation and generics. Teva is a leading global generic manufacturer that also has in its product portfolio several very successful innovative products, and the company’s innovation unit continues its successful development. I will not miss to mention that Teva is actively investing in development and manufacturing of biosimilar pharmaceutical products.

Going back to the steps I have passed through in my career I can say I have learned a lot lf lessons from each of the companies I have managed. The most important thing for me is that I have had the opportunity to work with marvelous specialists, and now at Teva in Bulgaria I continue to work with some of the best professionals in the industry.

 Teva is the biggest employer in the pharmaceutical industry in Bulgaria. Is it difficult to organize a good team?

I think this is one of the most difficult and challenging tasks in any business, not only in the pharmaceutical one. I would rather pay special attention to the management teams and not to the person leading them in his/her capacity of leader.

I have always put an emphasis on the management teams because they develop together, they evolve together, they enrich themselves and, accordingly, they find a way to attract other successful people when they are successful themselves. I have always said that a manager is as successful as the team (s)he works with. Thus, for me it is important to talk about the leader’s team and not just about the leader. I believe the role of the leader is to enable the people (s)he works with to cope with the challenges and to manage to transcend their abilities. And the leader gets credit for the performance because of the extent to which people are successful and successfully work together.

 What do you do to attract the young specialists and what opportunities does the company offer?

Even after the integration of Teva and Actavis we remain a leading employer in the pharmaceutical industry in Bulgaria. As a big company we offer a wide range of job opportunities: both in our manufacturing facilities and in the trade company and global functions based on Bulgaria with a slightly different scope of activity. In Bulgaria Teva provides an opportunity for ambitious, knowledgeable people to join us and become part of a well-established, big structure with lots of opportunities. Moreover, by joining Teva in Bulgaria our prospective new colleagues have the opportunity of becoming part of a global team because may such ones based in Bulgaria serve Teva all over the world. This is a development opportunity of a kind: starting at Teva in Bulgaria one can realize their potential within the global company and become part of a global team based in Bulgaria. There are not many companies in Bulgaria that offer such a unique opportunity, and Teva is one of them.

 The biggest challenge for the whole world is е Covid-19. What is the role of the leader: what messages do the colleagues, the employees, the general public expect from him?

The first and most important task of a company’s management team is to bring calm and common sense. Then the team must carry out all necessary measures to ensure the safety of the employees, on the one hand, and the uninterrupted work, on the other. Because the two of them go hand in hand. Amid this serious and complex situation my assessment is that Teva in Bulgaria is coping excellently. The challenge facing us is huge because we have approximately 2000 employees in Bulgaria. Part of them are employed at manufacturing, others are in contact with medical specialists, pharmacists, others work in an office environment. We had to ensure a safe work environment for that rich palette of people, compliance, as far as possible, with strict rules in terms of disinfection, distance and, where possible, remote work. At Teva in Bulgaria we have done all that, responsibly, caring for the employee, and guaranteeing that the workflow will not be discontinued, mostly in the factories, because this will guarantee the uninterrupted availability of medications for patients. For me by doing so we have further strengthened the tie between the Teva corporate brand, the company and the employees.

 In your capacity of a visionary, what are in your opinion the challenges facing the industry, and your personal ones?

I think that at the present moment one of the biggest challenges is to guarantee uninterrupted production and access to quality medications for Bulgarian patients under the conditions caused by the global pandemic in terms of effect and size of societies in a global aspect. In a longer term, for me one of the challenges will be to achieve a symbiosis of innovative and generic pharmaceutical industry. We must guarantee patients’ access to adequate treatment, whether by well-established, proven generic medications or by innovations having successfully undergone tests and being the sole possibility of certain diseases and there must be a balance between these two industries. I think that we will be talking less and less about Big Pharma innovations and generics in the long term. We will be looking more and more at an industry directed entirely towards the patient and satisfying all patient’s healthcare needs.

It is precisely in the name of the patient that the European Commission adopted a resolution regarding the manufacturing of active substances for medications within the European Union. This is a lesson the pharmaceutical industry learned from COVID. This is a lesson that will help us have, within the European Union, a guarantee of uninterrupted processes so that they do not depend geographically on other manufacturers. This is a complex process, it will take several years but it is worth it because the generic and biosimilar industries are of key importance in the European Union and in Bulgaria. I put an emphasis on the importance of the generic pharmaceutical production in Bulgaria because almost 10 % of those employed at generic pharmaceutical production in Europe are in Bulgaria.

As regards my personal challenges, for me it has always been important and an occasion for greatest satisfaction to enjoy the successes of the people I have worked, or currently work, with. I would like from now on to have the chance to share what I have faced and overcome through the years and help young colleagues in their development. I think it would be quite egoistical not to share everything I know and can or not to protect them against mistakes I have made, one way or another. Of course, one must go through some of the mistakes on one’s own but there are others one could save oneself, if only one can walk the right way with some of them. At the same time, I keep on learning because for me the process of learning and development maybe ends by the physical demise of the individual.

Do you see yourself as a mentor?

Yes, this is one of the things I would like to do in the future. I have passed through many challenges not only in the pharmaceutical business. My career started immediately after the changes in Bulgaria and Eastern Europe and I had to face a lot of things and learn very quickly. Now, when I and people at my age have the experience and wisdom of realizing the lessons from the past years we must share them with younger people. Help them get farther than they are now and have the knowledge, experience and help in order to upgrade.

 Are there any special moments in your career that have palpably influenced you?

The biggest challenge I have faced is the integration of Teva and Actavis. This is really a unique process in terms of scale and specific. At the same time this integration is also a unique opportunity because each challenge caused by a crisis is a great teacher. Really, the merger of Actavis and Teva within Bulgaria is my biggest challenge so far because it was the most complex and difficult one in the framework of the global merger of the two companies. There is hardly another market at Teva that is associated to so many complex and difficult decisions related to that integration. The fact that we have managed to successfully cope with after all we have been through is, on the one hand, very precious experience and, on the other, an exceptional satisfaction and truly priceless lessons we can use in future.

Which is the most precious lesson you have learned from the complex processes of the merger of Actavis and Teva?

When it comes to such a complex merger the most important thing to be guaranteed in the process of building up a new team out of two existing ones is what chance the people are given in order to realize their potential within the merged company. They must be assessed and they must be given an opportunity, mostly on the basis of what they will contribute to the new team and not on the basis of how many tears they have been at the company. For me when a new team is being built up you should bet on both the experience and the potential and desire for the future development of the employees.

What does success mean to you?

For me success is based on the successes and achievements of the people I work with. There is nothing else in my professional life that brings me more satisfaction than enjoying the successes and achievements of the colleagues I have worked with or I am working with now.

How do you match your favorite hobbies of traveling and photography and do you find time for them?

At this moment I hardly find time but I do not stop planning and dreaming. For me travels and photography are mutually complementary because they recharge me and develop my imagination. It enables me to look a little further on in time and events. As regards my underwater adventures, I manage to derive a unique pleasure for the senses from them and to develop my imagination. I share all these feelings and emotions with my family and with the people I work with because for them this is some kind of opportunity to touch something that is restricted as a rule. Not everyone has the opportunity to touch that beauty, and this is the reason why it deserves to be shared. In summary, the energy, the imagination these personal experiences of mine charge me with help me to continue to have strength – for more work, and for more time for my hobbies. For me they are interrelated. I am glad I have found photography because it really is my inspiration.

Who is Nikolay Hadjidontchev?

Nicky Hadjdontchev is Nika Hadjidontchevа’s grandfather.